Language:
Engleski

Implantologija

Implantologija

Zahvaljujući savremenim naučnim dostignućima, danas smo u mogućnosti da zbrinjavanju krezubosti i bezubosti pristupimo na drugačiji način. Ugradnjom implantata, moguće je postići znatno komfornije protetsko rešenje.

Ortodoncija

ortodoncija

Ortodoncija je deo stomatologije koji se bavi ispravljanjem poremećaja rasta i položaja zuba.

Oralna hirurgija

Oralna hirurgija

Vršimo sve hirurške intervencije u usnoj duplji koje se izvode u potpuno bezbolnom stanju za pacijenta i kad je potrebno uz prisustvo opšteg anesteziologa.

Savet stomatologa

Najbolja prevencija u borbi protiv karijesa je svakako redovan stomatološki pregled. Preporučuje se dva puta godišnje, a u uslovima saniranih zuba i uspostavljene dobre oralne higijene, obavezan je pregled jednom godišnje. Usta su dinamična sredina neprekidno izložena dejstvu raznih uticaja, pre svega mehaničkih – jake sile koje se razvijaju pri žvakanju - a onda i hemiskih – hrana, piće, raspadni produkti mikroorganizama. Savremeni tempo života i način ishrane nikako ne pogoduju dobrom zdravlju zuba. Zato je redovan stomatološki pregled neophodan da bi se sprečili ili rano otkrili odredjeni poremećaji..
Predrag Pantović, doktor stomatologije

Video